Cane Corso kennel 
TUTTO E POSSIBILE
GUARDDOG

Royal Monster Bloodline's Holland Tutto e possibile

Tutto e possibile.

                                  
               Deze website biedt informatie aan         een ieder die interesse heeft in het ras. welkom 
            bij kennel                                                                 Tutto e Possibile.
                                             


Welkom bij Kennel Tutto e possibile, 

Wij zijn een Cane corso kennel, die met wereldwijde contacten de Cane corso behoud zo als ze horen te zijn. Wij wensen statige honden voor onze klanten, waar ze trots op zijn. En daar gaan wij dan ook er ver voor. 
Wij hebben wereldberoemde bloedlijnen.
De meeste uit het buitenland geselecteerd zo dat u een mooie pup krijg. 

Wij geven totale begeleiding bij het ras, u staat er nooit alleen voor. Het zijn grote honden en wij voelen ons dan ook erg verantwoordelijk voor hun toekomst.
Zeker als u kinderen heeft. 
Die hebben wij zelf ook, en vinden het dan ook erg belangrijk dat ze sociaal zijn.

Cane corso's zijn Molosser honden, Italian mastiff. Ons leven is  100% over gegeven aan onze honden.
Wij doen onze uiterste best om gezonde honden te fokken. Dit door middel van goeie DNA. Het is heel belangrijk als fokker dat je met goed bloed fok wat aan alle standaarden voldoet om een gezonde honden te creëren. 
Je moet proberen de standaard te behouden. En dat doe je niet door zo maar 2 honden op elkaar te zetten! 

Wij zijn lijnfokkers. Wij duiken diep in de bloedlijnen om een ras standaard te behouden. Samen met andere professionele kennels doen wij er alles aan om dit ras 100 jaar vooruit de toekomst in te krijgen.

Ook staat het beste voer en snacks op nummer 1, veel beweging, hygiëne en veel liefde zijn ook belangrijk.
Koop honden op je gevoel. Kijk goed naar de leef omgeving.

Wij fokken honden sinds 2003
 


English

Welcome to Kennel Tutto e possibile,

We are a Cane Corso kennel, who with worldwide contacts maintains the Cane Corso as they should be. We want stately dogs for our customers, of which they are proud. And we go a long way for that.
We have world-famous bloodlines.
Most selected from abroad so that you get a nice puppy.

We provide total guidance with the breed, you are never alone. They are large dogs and we feel very responsible for their future.
Especially if you have children.
We also have these ourselves, and think it is very important that they are social.

Cane corsos are Molosser dogs, Italian mastiff. Our lives are 100% given to our dogs.
We do our utmost to breed healthy dogs. This through good DNA. As a breeder, it is very important that you breed with good blood that meets all standards to create healthy dogs.
You must try to keep the standard. And you don't do that by just putting 2 dogs together!

We are line breeders. We dive deep into the bloodlines to maintain a breed standard. Together with other professional kennels, we do everything we can to get this breed 100 years ahead in the future.

The best food and snacks are also number 1, a lot of exercise, hygiene and a lot of love are also important.
Buy dogs by feeling. Take a good look at the living environment.

We have been breeding dogs since 2003